Wat is catkin?

catkin – minimale lasten, groot effect: 


spaar tijd, geld en uw zenuwen! 
catkin koppelt bedrijven en opdrachtdata gericht op naadloze samenwerking (seamless collaboration). Via het portaal voor klanten en dienstverleners wordt een geautomatiseerde, uniforme en duidelijk gestructureerde communicatie tussen de deelnemers mogelijk. Dit schept transparantie inzake de dan geldende status van opdrachten en biedt tevens ondersteuning aan de gebruiksplanning van mobiele resources op personeels- en machineniveau.
Deze realtime informatie-uitwisseling bespaart tijd en verbetert de kwaliteit van de data. Bovendien zijn tools voor het registreren van arbeidstijd en een continue controle van de facturen in de applicatie geïntegreerd. Terugkoppelingen m.b.t. de opdrachten worden gegeven via een dynamische smartphone-app. catkin kan altijd uitermate eenvoudig worden aangesloten op reeds aanwezige planning-tools, zoals bv. expeditiesoftware en ERP-systemen. Ook via browsers en apps kan toegang verkregen worden waarvan met name kleine bedrijven en freelancers kunnen profiteren.

Wat biedt catkin?

catkin biedt bedrijven zonder bijkomende ontwikkelingslasten een flexibel en altijd uit te breiden portaal voor klanten en dienstverleners om opdrachten af te wikkelen bij processen die steunen op arbeidsverdeling.

  • catkin genereert een uniforme, gestructureerde communicatie tussen alle deelnemers aan de leveringsketen, schept transparantie over de gehele opdrachtstatus en vergemakkelijkt de gebruiksplanning van mobiele resources op personeels- en machineniveau.
  • Opdrachten worden gemakkelijk en veilig over de bedrijfsgrenzen heen afgewikkeld. Opdrachten worden niet meer via de telefoon, fax of e-mail verleend, zodat de kosten voor dispositie duidelijk dalen.
  • Alle actuele en relevante opdrachten worden overzichtelijk weergegeven in de opdrachtenmonitor.
  • ledere stap wordt afzonderlijk gedocumenteerd; de terugkoppelingen m.b.t. de procesvoortgang worden realtime gegeven.
  • Opdrachtgerelateerde terugkoppelingen kunnen met fotobewijs gegenereerd worden, bv. als bewijs voor levering of voor documentatie van schade.
  • Ondersteuning van de GPS-tracking tijdens mobiele inzet – inclusief auto-matching van de individueel opgeslagen geo-waypoints (bv. continue locatieterugkoppelingen van vrachtwagens en bewegingsprofielen).
  • Overige features zijn een continue registratie van de arbeidstijd en een directe vaktechnische controle van de facturen.

Industrie 4.0

„Bij Industrie 4.0 staat centraal dat mensen, machines, objecten en ICT-systemen realtime, intelligent, horizontaal en verticaal gekoppeld kunnen worden om complexe systemen dynamisch te managen.“ Deze definitie van „Platform Industrie 4.0“ vat samen wat in concreto verborgen zit achter het toekomstproject „Industrie 4.0“. http://www.plattform-i40.de


Er zijn al instrumenten die deze vorm van intelligente, digitale netwerkkoppeling toestaan en catkin is een dergelijke oplossing! Het opdrachtportaal dekt nu al alle eisen af die verbonden zijn met de visie van een in de supply chain geïntegreerde „Smart Factory“: Het koppelt klanten en dienstverleners via opdrachten; het maakt communicatie mogelijk die van het systeem onafhankelijk is, maar ook bedrijven en verkeerskanalen overkoepelt; het ondersteunt het management van mobiele resources (bv. Personeel en vrachtvervoer). Communicatie- en coördinatieproblemen die zich met name in meertraps leveringsketens voordoen en ongewenste kettingreacties opwekken– het zgn. bullwhip-effect – zijn verleden tijd.
catkin – het communicatieplatform 4.0!