catkin GmbH ontwikkelt en realiseert communicatieoplossingen volgens uw specificaties. Het uitgangspunt is dat de koppeling van opdrachtgevers en opdrachtnemers de efficiëntie van de arbeidsprocessen verhoogd en de lasten verlaagd. Wij bieden met „catkin“ een onafhankelijk, bedrijven overkoepelend communicatieplatform voor het afwikkelen van transporten. Het klant- en dienstverlenersportaal koppelt bedrijven via opdrachten en ondersteunt het management van mobiele resources op personeels- en machineniveau.


catkin GmbH – Alles uit één hand

Wij analyseren samen met u de communicatiestructuren in uw opdrachtprocessen. Op basis daarvan worden de processen – voor zover zinvol – opnieuw vormgegeven en kan de integratie van catkin als „opdrachtmachine“ beginnen. Ieder project wordt gemanaged door ervaren medewerkers in de branche en het systeem. Bovendien worden moderne systemen toegepast die de kwaliteit waarborgen. Voor zover er interfaces met bestaande systemen te realiseren zijn, putten wij uit een pool van reeds vooraf vervaardigde oplossingen, die in samenwerking met geautoriseerde softwarefabrikanten ontstaan zijn en in de praktijk hun deugdelijkheid langdurig hebben bewezen.

  • Analyse
  • Modellering
  • Integratie
  • Projectmanagement

Profiteer van onze jarenlange ervaring en expertise op het gebied van gecombineerd transport via de zee, de weg en het spoor!

catkin – De creatieve breinen erachter (van links naar rechts):


Christian Krüger / Managing Director christian.krueger (at) catkin (dot) eu 
Geert-Jan Gorter / CIO / geert-jan.gorter (at) catkin (dot) eu